điếu bát bọc đồng

Điếu bát bọc đồng men rạn giả cổ

680.000 650.000