4C6A76BE-DBAF-4B5F-9CED-FD50FDC355F3
B50BC3B4-547E-4E48-97A3-50E52297CB31
F4C794BF-1D23-499C-9CE3-8CE81C266A0B
08D7E75A-3DAF-471D-B7F0-B65498D151A5
08A770A6-8437-4F7B-9D17-68FAFAA3117A

THANG AMAKONG

300.000 250.000

AmaKong, người được nhắc đến như một biểu tượng sức mạnh của vùng đất Tây Nguyên, ông là một người có sức khỏe phi thường, được mệnh danh là “vua voi”,