Bộ đồ bàn ăn gốm sứ

 Bát ăn cơm Bát Tràng - Vỡ 1 đổi 1  Bát ăn cơm Bát Tràng - Vỡ 1 đổi 1
350,000₫
 Bát ăn cơm gốm sứ Hoa Sen Bát Tràng cao cấp  Bát ăn cơm gốm sứ Hoa Sen Bát Tràng cao cấp
55,000₫
-19%
 Bát Đá Ngọc Cẩm Thạch Xanh Cao Cấp  Bát Đá Ngọc Cẩm Thạch Xanh Cao Cấp
650,000₫ 800,000₫

Bát Đá Ngọc Cẩm Thạch Xanh Cao Cấp

650,000₫ 800,000₫

-9%
 Bát Đá Ngọc Hoàng Long Cao Cấp  Bát Đá Ngọc Hoàng Long Cao Cấp
6,799,999₫ 7,500,000₫

Bát Đá Ngọc Hoàng Long Cao Cấp

6,799,999₫ 7,500,000₫

 Bộ 10 bát Men Trắng Vẽ Hoa Xuất xứ Bát Tràng  Bộ 10 bát Men Trắng Vẽ Hoa Xuất xứ Bát Tràng
550,000₫