Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

1,600,000₫

Mô tả

Bàn tay phật quan thế âm bồ tát bằng đồng.
Kích thước: Cao 16cm
Chất liệu: Đồng
Trên bàn tay có hình tượng quan thế âm bồ tát, khắc bát nhã tâm kinh, sản phẩm phù hợp với trang trí phong thủy, cầu bình an, may mắn tới nhà.
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
 Bàn tay Phật Quán Thế Âm Bồ Tát