BỘ ẤM CHÉN TỬ SA CHÓP LỬA [combo]

760,000₫

Mô tả

Bộ trà chóp đào 450
Hộp chè đắp 150
Gà tàn đôi 80
Ống tăm 80
 BỘ ẤM CHÉN TỬ SA CHÓP LỬA [combo]