Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương

3,200,000₫

Mô tả

Được làm từ gỗ trắc với bàn tay tài hoa của các nghệ nhân bộ ba tam đa Phúc Lộc Thọ với tác dụng chiêu tài hút lộc đem lại vượng khí cho gia chủ
cao 30 cm gỗ câm
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ gỗ hương