Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy

7,300,000₫

Mô tả

đường kính 13cm 

Tặng đế 

 Cầu đá xà cừ Đá được biết đến như một biểu tượng cho sức mạnh chính vì vậy đá xà cừ có tác dụng giúp chủ nhân vững vàng tâm trí và có thể xác định mục tiêu rõ ràng trong tương lai, tăng khả năng, sức mạnh của trực giác. Theo nghiên cứu của một số nhà chiêm tinh học đá xà cừ là một loại đá hộ mệnh.

Sản phẩm liên quan

 Cao Hồng sâm  Cao Hồng sâm
1,450,000₫

Cao Hồng sâm

1,450,000₫

 Quan công gỗ bách xanh  Quan công gỗ bách xanh
650,000₫

Quan công gỗ bách xanh

650,000₫

 Bình hút Lộc bát mã  Bình hút Lộc bát mã
1,950,000₫

Bình hút Lộc bát mã

1,950,000₫

 Nhất mã gỗ hương  Nhất mã gỗ hương
1,350,000₫

Nhất mã gỗ hương

1,350,000₫

 Hồng sâm người lớn  Hồng sâm người lớn
980,000₫

Hồng sâm người lớn

980,000₫

 BÁT THUYỀN BÀY GÀ  BÁT THUYỀN BÀY GÀ
450,000₫

BÁT THUYỀN BÀY GÀ

450,000₫

 Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy
 Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy
 Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy
 Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy
 Cầu đá Xà Cừ (hắc Nguyệt Quang) đẹp mọi góc nhìn, rất tốt cho trưng bày phong thủy