Hiếm Núi Cảnh Nhiều Sao Thạch Anh Hồng Brazil

5,380,000₫

Mô tả

Kích thước: Cao+Đế 34cm x Ngang16 x Dày11cm

 

Sản phẩm liên quan

 Cao Hồng sâm  Cao Hồng sâm
1,450,000₫

Cao Hồng sâm

1,450,000₫

 Quan công gỗ bách xanh  Quan công gỗ bách xanh
650,000₫

Quan công gỗ bách xanh

650,000₫

 Bình hút Lộc bát mã  Bình hút Lộc bát mã
1,950,000₫

Bình hút Lộc bát mã

1,950,000₫

 Nhất mã gỗ hương  Nhất mã gỗ hương
1,350,000₫

Nhất mã gỗ hương

1,350,000₫

 Hồng sâm người lớn  Hồng sâm người lớn
980,000₫

Hồng sâm người lớn

980,000₫

 BÁT THUYỀN BÀY GÀ  BÁT THUYỀN BÀY GÀ
450,000₫

BÁT THUYỀN BÀY GÀ

450,000₫

 Hiếm Núi Cảnh Nhiều Sao Thạch Anh Hồng Brazil
 Hiếm Núi Cảnh Nhiều Sao Thạch Anh Hồng Brazil
 Hiếm Núi Cảnh Nhiều Sao Thạch Anh Hồng Brazil
 Hiếm Núi Cảnh Nhiều Sao Thạch Anh Hồng Brazil