Tam đa gỗ hương hàng chọn đẹp

3,500,000₫

Mô tả

Kích thước cao: 40cm 

Tam đa gỗ hương: biểu tượng cho “Phúc – Lộc – Thọ” sự toàn vẹn trong cuộc đời của mỗi người. Là một vật phẩm có ý nghĩa về mặt phong thủy nên hiện nay nhiều người thường lựa chọn trưng bày trong nhà hoặc là món quà tặng nhau vô cùng ý nghĩa.

Sản phẩm liên quan

 Cao Hồng sâm  Cao Hồng sâm
1,450,000₫

Cao Hồng sâm

1,450,000₫

 Quan công gỗ bách xanh  Quan công gỗ bách xanh
650,000₫

Quan công gỗ bách xanh

650,000₫

 Bình hút Lộc bát mã  Bình hút Lộc bát mã
1,950,000₫

Bình hút Lộc bát mã

1,950,000₫

 Nhất mã gỗ hương  Nhất mã gỗ hương
1,350,000₫

Nhất mã gỗ hương

1,350,000₫

 Hồng sâm người lớn  Hồng sâm người lớn
980,000₫

Hồng sâm người lớn

980,000₫

 BÁT THUYỀN BÀY GÀ  BÁT THUYỀN BÀY GÀ
450,000₫

BÁT THUYỀN BÀY GÀ

450,000₫

 Tam đa gỗ hương hàng chọn đẹp
 Tam đa gỗ hương hàng chọn đẹp