Tụ bảo tứ thiềm thừ

980,000₫

Mô tả

Công dụng: Chiêu tài, đắc lộc, Hóa sát, kỵ tà, Tăng tài vận, Tăng cường năng lượng tốt, hạn chế được năng lượng xấu Sử dụng: Đặt tại quầy thu ngân, trên nóc két sắt hoặc phương vị tài lộc trong nhà
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ
 Tụ bảo tứ thiềm thừ