Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp

2,500,000₫

Mô tả

Tượng Bác Hồ là vật phẩm thay lòng tri ân của những người con đất Việt đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Bởi vậy, từ lâu, đúc tượng Bác Hồ là việc tưởng nhớ công lao của Người. Quan trọng hơn, tượng Bác Hồ còn là vật thờ cúng trong văn hóa tâm linh người Việt.

Đúc tượng Bác Hồ có ý nghĩa sâu sắc như thế nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh –vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, Người đã hy sinh và cống hiến cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước

Với những đóng góp to lớn của Bác, và để thể hiện lòng biết ơn cũng như lòng thành kính đúng với truyền thống, đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, những bức tượng về Bác được đúc rất tỉ mỉ bởi giá trị to lớn mà không ngôn từ nào có thể kể xiết.


cao 40 cm
 Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp
 Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp
 Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp
 Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp
 Tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh chế tác từ gỗ hương cao cấp